Saturday, March 7, 2015

Mug Rug or Potholder?

Ja vad är egentligen skillnaden? Kanske är det så att grytlappar allt som oftast är fyrkantiga och Mug Rugs oftast är rektangulära.
So what exactly is the difference? Perhaps potholders usually are square and Mug Rugs are usually rectangular. 
Men inte alltid – så vad är då skillnaden? Jag skulle vilja säga innehållet – det vill säga vadden. 
But not always – so what is the difference? I would say what is inside – that is to say, the batting. 

Om jag använder syntetvadd så kan jag inte använda den som grytlapp men om jag använder bomullsvadd kan jag göra det likaväl som jag kan använda den som en Mug Rug. Enkelt eller hur?
If I use synthetic batting I cannot use it as a Potholder but if I use cotton batting, I can do it as well as I can use it as a Mug Rug. Simple right?

Men för att den ska bli en grytlapp så måste jag nog sy ihop de olika lagren så de håller ihop.
But for it to be a Potholder, I have to stitch the different layers together so they stick together.
Bra att ha lampan jag köpte.
Good to have the lamp I bought.

Jag kan klämma fast den i bordsskivan på olika stället och den tar minimalt med plats.
I can pin it to the tabletop in different place and it takes minimal space.
Designs: Oster Mug Rugs (Easter Mug Rugs)  from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment