Thursday, March 26, 2015

Remove overlay

Att sy broderier ovanpå varandra är inte alltid helt lyckat. Det kan bli tjockt och klumpigt.
Nu skulle det kanske inte vara så farligt att sy några satinsömmar på varandra som i detta fall med äggen. Men jag vill ju inte att den satinsöm där området borde täckas av tyg ska synas.
Sewing embroidery on top of each other is not always completely successful. It can be thick and bulky.
Now, it would perhaps not be so dangerous to sew some satin seams on top of each other, as in this case with the eggs. But I don't want the satin seam where the area should be covered with fabric to appear.
Därför använder jag mig av en funktion som heter Remove Overlay i 6 D Embroidery Software. Den finns under Export.
That’s why I use a feature called the Remove Overlay in 6 D Embroidery Software. You find it in Export.
Därefter är det bara att gå in under Editfliken och avmarkera den färg man vill ska vara orörd och ta bort den del som nu syns “avhuggen”.
Then, just go into the Edit tab and uncheck the color you want to be untouched and remove the part that is now visible "cut off".
Så här kommer det att se ut när det är klart.
This is how it will look when it is finished.


6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment