Saturday, March 21, 2015

Soon Easter… - 2

Att göra denna lilla kanin är inte jättesvårt men det krävs lite arbete och att man är väldigt noggrann. Jag skulle vilja säga att man tänjer på gränserna ganska mycket med vad man kan göra med en design bara genom att tänka utanför ramarna.
To make this little rabbit is not very difficult but it requires a bit of work and to be very accurate. I would like to say that it pushes the boundaries pretty much with what you can do with a design just by thinking outside the box.
Det första man ska göra är att spegelvända baksidan. Varför undrar ni kanske? Jo, om jag tittar på designen och lägger bak och framsida på varandra – framifrån sett ser ni att de är lika.
The first thing to do is to mirror the back. Why, you may wonder? Well, if I look at the design and put the back and front of each other – from the front you can see that they are much alike.
Men så är ju inte fallet om man lägger baksidan på baksidan av framsidan. Så här ska alltså designen se ut om ni lägger dem på varandra i Embroidery Software när den del som är baksidan är placerad bakom framsidan och spegelvänd
But that's not the case if you put the back on the back of the front. This is what the design looks like if you put them on each other in the Embroidery Software when the reverse side of the design is placed behind the front and mirrored.
Jag börjar med att brodera baksidan. Den broderar jag på rivbart mellanlägg och tyg. Här har jag använt ett tunt vitt tyg och det är enbart för att visa er stegen och för att slippa använda mina dyrare tyger.
I begin by embroidering the back. I embroider on away stabilizer and fabric. Here I've used a thin white fabric and it is only to show you the steps and to avoid having to use my expensive fabrics.
Jag broderar enbart linjen för applikationen samt svansen. Satinsömmen skippar jag på baksidan.
I embroider only the appliqué placement- and tackdown line as well as the tail. The satin stitch is skipped on the back.
Sedan klipper jag ut den tätt intill sömmen precis som jag skulle göra med en applikation.
Then I cut it out close to the seam just like I would do with an appliqué.
Så här blir den då.
This is how it looks.
Därefter ska framsidan broderas och här använder jag ett eller två lager vattenlösligt mellanlägg beroende på styrka. Ni kommer att se att det mellanlägg jag använder var lite torrt så jag fick improvisera lite.
Thereafter, the front is embroidered and here I use one or two layers of water soluble stabilizer depending on the strength. You will see that the water soluble stabilizer I used was a little dry so I had to improvise a little.
Jag lägger på vadd och tyg.
I put on batting and fabric.
Sedan broderar jag allt utom satinsömmen. Dessa steg går ju jättebra att göra på maskinen genom att bara stega fram bland färgerna. Man kan ju till och med spegelvända designen på de flesta maskiner.
Then I embroider everything except the satin stitch. These steps can be done on the machine by just stepping through the colors. One can even flip the design on most machines.
När ansikte och konturer är sydda så klipper jag bort vadd och tyg längs den yttre sömmen. Precis som man gör på en applikation. Man får vara försiktig så man inte klipper genom plasten.
When the face and contours are sewn I cut away the batting and fabric along the outer seam. Just like you do on an appliqué. One must be careful not to cut through the plastic.
Vänder vi till baksidan så ser vi det fördelaktiga med att använda genomskinligt vattenlösligt mellanlägg – nämligen att vi ser exakt var vi ska placera baksidan i och med att vi klippt lite utanför den exakta linjen.
Turning to the back we can see the advantage with using a translucent water soluble stabilizer - namely that we see exactly where we should place the back piece in that we cut a little off the exact line.
Jag använder lite vanligt snabbtorkande hobbylim.
I use some common quick-drying craft glue.
Sedan passar jag in baksidan så fram och baksida är identiskt placerade. Jag väntar några minuter så limmet torkar. Vill man kan man även lägga dit en ögla som man kan fästa den lilla kaninen i en nyckelring med.
Then I placed the back so the front and back are identically placed. I wait a few minutes for the glue to dry. If you want to, you can also add a loop so that you can attach the little rabbit to a keychain.
Därefter sys den avslutande satinsömmen. I mitt fall fick jag sätta tejpbitar eftersom jag enbart hade ett lager vattenlösligt som var för torrt på denna prototyp. När man har sytt en bit av satinsömmen sätter man en bit tejp över den biten och sen fortsätter man att sy. Men detta är ett bra knep om plasten släpper från sömmen. Jag har inte sytt hela sömmen runt eftersom detta endast är avsett att visa tekniken.
Then sew the finishing satin stitch. In my case, I put pieces of masking tape to hold the applique in place because I only had one layer of water soluble stabilizer which was too dry on this prototype. When you have sewn some of the satin stitch you put a piece of tape over that area and then continue to sew. But this is a good trick if the plastic snaps off the seam. I haven't sewn the entire seam because this is just to show the technique.
Baksidan täcker också även om jag på detta exemplar hade en grå undertråd.
The back is also covered with the satin stitch although I had a gray bobbin on this trial rabbit.
Vad säger man? Jo, "sky's the limit".
What do you say? Well, "sky's the limit".

Designs: Oster Applis from Stickbaer.de

1 comment:

  1. Liebe Lotta, das ist eine tolle Erklärung, vielen Dank dafür.

    Liebe Grüße
    Tatjana

    ReplyDelete