Sunday, March 15, 2015

Winding bobbins and extra thread spools – not the ordinary way :-)

Att spola undertråd är inget jätteroligt, speciellt inte om man är mitt i ett broderi och undertråden tar slut.
I en Yahoo grupp för maskinbroderi jag är med i kom det upp en diskussion om hur man kan dela upp en stor trådrulle overlocktråd till flera små.
Det går alldeles utmärkt att spola upp på tomma trådrullar, så spar ett par när ni får tomma.
Winding thread is no fun, especially if you are in the middle of embroidery and the bobbin indicates empty.
In a Yahoo Group for machine embroidery I belong to it came up a discussion on how to split a large cone of thread for overlock machines into several small ones.
It is not very difficult and absolutely doable to wind several smaller spools of thread from that large one so save some empty spools.
Jag använder en liten multi-funktionsborr som jag använder till att både spola ”bobbins” (undertrådsspolar) och extra tråd om jag behöver det till min overlock.
I use a small multi-tool drill which I use for both winding "bobbins" and extra spools of thread that I might need it for my overlock machine.
Jag väljer ett tillbehör som är så nära som möjligt i passform. Om det behövs lindar jag lite tejp eller mellanlägg runt den del som ska in i hålet i spolen eller spolen.
I choose an accessory that is as close as possible in fit. If needed I wrap some tape or stabilizer around the part that is to be inserted in the hole of the spool or bobbin.
Här ser ni att jag använt en del som används för slipning och sedan anpassat den med mellanlägg för att den tomma trådrullen ska sitta fast ordentligt.
Here you can see that I used some used for sanding and then customized it with the spacer to the empty thread spool to sit securely.
Jag sätter sedan in delen i hålet på den tomma trådrullen.
I put then in part into the hole on the empty thread spool.
Jag fäster tråden med en liten bit tejp på den tomma rullen. I detta fall blev nog tejpbiten lite för stor :-)
I attach the thread with a small piece of tape on the empty spool. In this case, the piece of tape was probably a little too large :-)
Sedan är det bara att spola. Om trådrullen som du spolar ifrån inte är tillräckligt stabil används ett trådställ.
Håll tråden mellan fingrarna och guida den längs trådrullen så den blir jämt fördelad. Borren hålls i den andra handen. Sänk farten så du känner att du har kontroll. 
Then just wind. If the thread reel is not sufficiently stable - use a thread stand. 
Hold the thread between your fingers and guide it along the thread reel so it is evenly distributed. The drill will be held in the other hand. Lower the speed so you feel that you are in control.
Här ser ni uppspolad tråd.
Here you see some thread wound on an empty spool.
När jag spolar undertråd brukar jag spola upp ett 20-tal på en gång. Då har jag alltid extra till hands. 
When I wind bobbins, I usually wind 20 or so at a time. Then I always have some extra on hand.
Här ser ni min lilla "borr" som jag lindat tejp runt för att passa exakt i mina undertrådsspolar.  
Here you see my little "drill" which I wrapped tape around to fit exactly in my bobbin thread spools. 
För att veta att spolarna satts åt rätt håll får man se vilket håll borren går. I mitt fall så ska märket med "H" vara neråt mot borren och för det ändamålet är storleken på borren avpassad.
To know that the bobbins are inserted the right way you get to see in which direction the drill goes. In my case, the mark with "H" should be down towards the drill and for that purpose the size of the drill is adapted.
Här ser ni hur jag håller tråden mellan fingrarna och guidar den. Likaså använder jag här ett trådställ så allt står på plats. På bilden har jag lagt borren (avstängd) på en rulle mellanlägg så jag kunde hålla kameran i min andra hand. 
Here you see how I hold the thread between your fingers and guide it. Likewise, here I use a thread stand so everything stays in place. In the picture I have put the drill (turned off) on a roll of stabilizer so I could keep the camera in my other hand.
Det går fort och lätt att spola på detta vis. Lite övning som med allt annat men speciellt svårt är det inte. Men som med alla maskiner ska man vara försiktig och följa säkerhetsföreskrifter.
It's fast and easy to wind this way. A little training as with everything else, but it isn't especially hard. But as with all machines you should be careful and follow safety precautions.

3 comments:

 1. Very clever, thanks for taking the time to help us! I enjoy your blog very much!

  ReplyDelete
 2. Varför kan inte jag komma på en så fiffig ide själv nån gång tro?? Detta måste provas!! Tack för tipset! Du kan du Lotta!
  Kram

  ReplyDelete
 3. Great idea to wind spools that way! On the Ruby I can wind bobbins while the machine is embroidering, but spools is a different thing.

  ReplyDelete