Sunday, April 26, 2015

”Baltimore Quilt Blocks” – 3

Hur gjorde jag då för att göra mina applikationer ”freestanding”? Jo, jag använde ett stabilare tyg som jag klistrade på med Vliesofix.
How did I make my appliqués "freestanding"? Well, I used a more robust fabric which I fused with fusible web.
Jag började med att spänna mellanlägg i brodérbågen. Jag lade sedan på en bit kraftigare bomullstyg. Här en stuvbit jag köpt i en rulle från IKEA.
I started by hooping stabilizer in the hoop. I then put on a piece of heavy cotton fabric. This one scrap piece I bought a roll from IKEA.
Därefter lade jag på tygbitarna som jag strukit Vliesofix på baksidan. Som ni ser så bryr jag mig inte om att klippa tygerna förrän jag är klar. Jo naturligtvis klipper jag bort de delar som annars skulle sytts över :-)
Then I laid on the fabric pieces as I pressed/ironed the fusible web onto the back. As you can see, so I don't bother cutting the fabrics until I'm done. Well of course I cut those parts that otherwise should have been sewn over :-)
Jag tar bort mellanlägget på baksidan.
I remove the stabilizer on the back.
Så här ser det ut.
Here's how it looks.
När jag klippt rent runt de yttre sömmarna på mittendelen så klipper jag igenom alla lager tyg med ca 1 mm sömsmån.
When I’ve cut around the outer seams on the middle part I cut through all layers of fabric with about 1 mm seam allowance.
När jag klippt färdigt så lägger jag bakplåtspapper ovanpå applikationerna och stryker så att Vliesofixet fäster.
When I have done that I put parchment paper on top of the appliqués and then press/iron so that the fusible web adheres the fabric layers.
Jag markerar med tejp var jag ska sätta blommorna på väskan.
I mark with tape where I should put the flowers on the sleeve.
Sedan använder jag ett lämpligt klister och klistrar fast blommorna. Ett tips – klistra en liten bit i taget så blir det inte så kladdigt. Det är bara att börja i ena änden och sedan lyfter man blomman och tar en bit till – tills hela blomman sitter fast.
I use an appropriate adhesive/glue and then paste it onto the flowers. A tip – paste a small bit at a time so it won't be so messy. Just start at one end and then lift another part of the flower and takes another piece until the entire flower is glued.
Designs: Baltimore Quilt Block from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment