Tuesday, April 21, 2015

Embroidered BOM – Block 10

Nu har jag kommit fram till nummer 10 i Little Village Quilt BOM.
Now I have started number 10 in the Little Village Quilt BOM.
Det märks att våren är här i den lilla byn också. Många vackra tulpaner är det.
It's clear that spring is here in the small village too. Many beautiful tulips, it is.
Av mina tulpaner blev i år inget – någon annan hann före.
Of my tulips became this year's nothing - someone else did get to                    them first.
En enda tulpanknopp har vi kvar. Jag hoppas den hinner slå ut för rådjuren går runt tomten hela tiden.
A single tulip bud we have left. I hope it will bloom because the deer are walking around the garden all the time.
Det här blocket var det väldigt mycket applikationer på så det tog sina timmar att göra.
Det som är bra med dessa block är att man sätter samman flera delar som var och en sys i 180x130 mm bågen till ett större block. Man behöver ju då enbart göra en del i taget. Jag har ju tidigare berättat om olika sätt att göra detta på.
This block had a lot of appliqués so it took some hours to make.
The good thing about these blocks is that you assemble multiple parts, each sewn in a 180x130 mm hoop for a larger block. You then only need to make one part at a time.
I have earlier told you about different ways of doing this.
Den här gången provade jag ytterligare ett nytt sätt och det var att sy fast varje pappersmall med långa stygn.
Anledningen till att jag vill prova detta var dels ett enkelt sätt att låta pappersmallarna sitta kvar samt att jag kunde stryka mellan varje ”hooping” så att inte markeringarna försvann.
This time I tried a new way and it was to sew on each paper template with long stitches.
The reason I want to try this was an easy way to let the paper templates remain, and I could press between each "hooping" without that the markings disappeared.
När jag sedan positionerat mallen på mellanlägget och fäst med limstift och knappnålar så plockade jag bort stygnen och tog bort papperet.
Bättre eller inte? Alla sätt har sina fördelar – det är bara roligt att prova nya infallsvinklar.
When I then had positioned the template on the stabilizer in the hoop and attached with glue stick and pins I picked off the stitches and removed the paper.
Better or not? All methods have its advantages – it's just fun to try new approaches.

Designs: Little Village Quilt BOM from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment