Thursday, April 30, 2015

Pin + Cushion = Pincushion


Visst är det kul att leka med ord som de ovan. Nål + kudde = Nålkudde eller som vi kanske mer vanligt säger Nåldyna.
It is fun to play with words like those above. Pin + Cushion = Pincushion.

Jag älskar att brodera bokstäver och dekorera med ord. Det är så underskattat. Om ni aldrig gjort det så prova. Det finns många fina fonter i det broderiprogram jag använder – 6 D Premier. Men jag kan också skapa egna fonter i Quick Font eller i 5 D Quilt Design Creator som jag gjort till kudden med text. Ovan har jag dock använt en köpt font – Flicken Patchwork Alphabet - med bokstavs applikationer och så fina langettstygn som går åt bägge håll.
I love to embroider letters and decorate with words; it is so underestimated. If you never done it you must try. There are many nice fonts in the embroidery software I use - 6 D Premier. But I can also create custom fonts in Quick Font or in 5 D Quilt Design Creator which I made for the pillow with the text.  Above, however, I have been using a purchased font - Flicken Patchwork Alphabet with appliqués and so nice blanket stitches that goes to both sides. 

Fördelen med denna typ av applikationer är att man kan använda Vliesofix och bara sy första placeringslinjen sedan förklipper man bokstäverna och lägger dem precis innanför/på linjen. Använd gärna ett ministrykjärn för att fästa dem så de ligger still när sedan den dekorativa sömmen sys.
The advantage with this type of appliqués is that you can use Vliesofix and just sew the first placement line. Then you can pre-cut the letters and put them just inside/on the line. Use a mini iron to attach them so they lie still when the decorative seam then is stitched.

Av knappnålarna och den lilla kudden blev det därför en Nåldyna. Själva nåldynan har jag gjort som ett in-the-hoop projekt i 6 D Design Creator.
Of the pins and the little cushion it became a Pincushion. The pincushion is made as an in-the-hoop project in 6 D Design Creator.

Designs:  Patchwork Flicken Letters from Stickbaer.de
6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment