Tuesday, April 14, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 10

Så nu har vi alltså sytt på den nedersta och översta kantremsan. Nålen ska nu befinna sig i det övre vänstra hörnet och vi ska nu sy på en av sidremsorna – uppifrån och ner.
Börja med att vika upp remsorna du nyss sytt på och fäst med tejp.
So now we have sewn on the bottom and top edge of the binding strip. The needle should now be in the upper left corner and we will now sew on one of side strips – from top to bottom.
Start by folding up the strips you have just sewn on and attach with tape.
Lägg på den första sidremsan – den till vänster. Detta är den linje du roterade 90 grader. Sy fast remsan på samma sätt som de andra remsorna.
Put on the first side strip – the one on the left. This is the line you rotated 90 degrees. Sew the binding strip in the same way as the other strips.
Nästa remsa att sys är den till höger och eftersom nålen nu befinner sig nere i det under vänstra hornet så blir nästa steg ett hoppstygn åt höger.
Den sista sidremsan sys nerifrån och upp och detta är den linje du roterade 270 grader.
The next strip that will be sewn is the one on the right, and because the needle is now down in the left corner the next step becomes a jump stitch to the right.
The last side strip is sewn from the bottom up, and this is the line you rotated 270 degrees.
Så här ser grytlappen ut när du sytt på sidremsorna. Det som återstår nu är att skära rent kanter och göra färdigt kantremsan. Men mer om det nästa gång.
This is how the potholder looks like when the side strips have been sewn on. What remains now is to cut the sides and finish the binding. But more on that next time.
6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking
Designs: 284 Mega Endless Borders & Corners and Bonus Designs with 6 D Premier Embroidery Software

No comments:

Post a Comment