Friday, April 17, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 11

I detta avsnitt ska jag visa hur ni skär sidorna. Detta är kanske det svåraste momentet eftersom om man inte tänker sig för kan det bli fel och man skär av de remsor man annars skulle vika in.
Eftersom jag vill använda de remsor som på bilden är med avigsidan upp (de vertikala remsorna) och som är lite längre så får dessa inte klippas av. Däremot kan vi skära av kanterna längs med dessa remsor.
In this part, I'll show how you cut the sides. This is perhaps the hardest step because if you don't plan ahead it may be wrong and you might cut the strips you would otherwise fold around the edge into the binding.
Because I want to use the strips as shown in the picture with the wrong side up (the vertical strips) and that are a little longer these must not be cut off. However, we can cut off the edges along the length of these strips.
Vi skär av tyg och vadd ca 8-10 mm från den sydda linjen.
We cut the fabric and batting about 8-10 mm from the sewn line.
Upprepa på motstående sida. Det kommer då att se ut så här.
Repeat on opposite side. It will then look like this.
Nästa steg blir att skära av tyg och vadd på sidorna som är över- och underkant. På bilden markerade som  a OCH b.
The next step will be to cut the fabric and batting at the sides which is the top and bottom. In the picture marked as A and B.
För att göra detta utan att skära av remsorna så måste vi vika ner dels kanterna på de lodräta remsorna.
To do this without cutting the strips, we then have to fold down the edges of the vertical strips.
 
Men även vika tillbaka remsorna som är markerade A och B (se ovan).
But also fold back the strips that are marked  A  and  B (see above).
Nu kan vi skära av tyg och vadd precis som på de andra sidorna, med ett mått om 8-10 mm från den sydda linjen. Nästa gång ska jag visa er ett sätt att vika remsorna mot baksidan med ett perfekt mått.
Now we can cut off the fabric and batting just like on the other side, with a measure of 8-10 mm from the sewn line. Next time I'll show you a way to fold the strips towards the back with a perfect measurement.

6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking
Designs: 284 Mega Endless Borders & Corners and Bonus Designs with 6 D Premier Embroidery Software

No comments:

Post a Comment