Saturday, April 11, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 7

Nu har vi gjort linjerna för grytlappen men innan jag visar er hur man syr den så tänkte jag prata lite om själva quilt-designen.
Som jag nämnde så hade jag använt Resize med stygnjustering på bägge de grytlappar jag gjort med denna teknik.
På den första grytlappen använde jag en design från mitt 6 D Premier Software och de Bonus designs som följde med det programmet. I det fallet så utmanade jag verkligen både design och program genom att förstora den till lite mer än dubbel storlek. Normalt så brukar man inte rekommendera en förstoring/förminskning på mer än ca 20 %.
I detta fall fungerade det men som sagt man får prova och se hur det blir.
Now that we have made the lines for the Potholder but before I show you how to sew it so I thought I'd talk a little bit about the quilt design.
As I mentioned I had been using Resize with stitch adjustment on both the potholders I made with this technique.  On the first potholder, I used a design from my 6 D Premier Software and the Bonus designs that came with that program. In this case, I really challenged both design and programming by enlarging it to a bit more than double in size. Normally, it is not recommended to resize more than 20%. In this case it worked but as I said you must try and the review the result.
I det andra fallet så använde jag en design från en kollektion för Borders & Corners och förstorade den ca 25%.
Som du kommer se så finns de många quilt-designs i 6 D Embroidery Software men det finns också väldigt många att köpa. Om du nu inte själv vill stygnsätta en design?
För att infoga en design så öppnar du Grytlappsdesignen med linjerna och sedan väljer du Insert design och infogar en quiltdesign som du anpassat med mått om ca 180-190 mm.
För en design som denna så vill jag att den ska sys igenom bägge lager tyg samt vadd. Det innebär att jag kommer att infoga den efter det att tyget på baksidan sytts fast, alltså som färg nummer 3.
In the second case, I used a design from a collection called Mega Borders & Corners and enlarged it about 25%.
As you will see, there are many quilt designs in 6 D Embroidery Software but there are also many to buy. Unless you want to digitize a design yourself?
To insert a design, open the Potholder design with lines and then select the Insert design and insert a quilt design that you customized with the dimensions of about 180-190 mm.
For a design like this, I want it to be sewn through both layers of fabric and batting. This means that I will insert it after the fabric on the back is sewn, therefore, it will be color number 3.

6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking 
Designs: 284 Mega Endless Borders & Corners and Bonus Designs with 6 D Premier Embroidery Software

No comments:

Post a Comment