Monday, April 13, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 9

Efter att quilt-designen är sydd är det dags för kantremsan. Jag klipper till remsor som är 4 cm breda och 22 respektive 27 cm långa. Två av varje.
After the quilt design is sewn it is time for the binding strips. I cut strips that are 4 centimeters wide and 22 and 27 centimeters long. Two of each.
Jag ritar några markeringar 5 mm utanför den sydda linjen.
I draw some marks outside the sewn line, with a distance of 5 mm.
Jag sätter även några tunna duttar lim innanför dessa markeringar. Det behövs absolut inte mycket lim.
I also put some thin dots of glue inside these markups. There is no need for a lot of glue.
Sedan lägger jag på en av de kortare remsorna. Här ser ni den längst ner.
Then I put on one of the shorter strips. Here you can see the one at the bottom line.
Jag fäster även en på motstående sida.
I also attach one on the opposite side.
Den första nedre linjen sys och ni ser att den sys från vänster till höger.
The first bottom line is sewn and you can see that it is sewn from left to right.
Därefter går ett hoppstygn upp till den andra linjen, den vi roterade 180 grader. Den linjen sys från höger till vänster. Nästa gång visar jag hur ni syr på remsorna på sidorna.
Then a jump stitch goes up to the second line, the one we rotated 180 degrees. The line sewn from right to left. The next time I will show how you sew the binding strips at the sides.

6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking
Designs: 284 Mega Endless Borders & Corners and Bonus Designs with 6 D Premier Embroidery Software

No comments:

Post a Comment