Wednesday, May 27, 2015

Cash Receipts

Att sy på kassakvitto-remsor var något som jag läste i Bambi Syrs's blogg. Nu kunde jag inte riktigt hitta hur man gjorde men jag såg några bilder och sedan började idéerna snurra runt i mitt huvud.
Sewing on cash receipt strips was something I read in Bambi Syrs's blog. Now I could not really see how it was done but I saw a few pictures and then the ideas began spinning around in my head.
Jag började dra ut en bit av remsan som jag tyckte skulle bli bra. Sedan vek jag den remsan dubbelt flera gånger så jag till slut hade ett antal segment som var avdelade med en vikt kant. Det är bra att se till att kanten är vikt riktigt hårt så den finns kvar.
I started to pull out a piece of the cash receipt strip which I thought would be enough. Then I folded the strip twice several times so I finally had a number of segments that were separated by a folded edge. It is good to make sure that the edge is folded really hard so it remains.
Sedan tar man små tygbitar som är lite större än rutan. Man lägger första biten med rätsidan upp på första delen. Jag fäste med lite limstift.
Then, take one small pieces of fabric that are a bit larger than the segment between the folds. Put a piece of fabric right side up on the first part. I attached with a little glue stick.
Sedan lägger man en likadan bit ovanpå den första. Rätsida mot rätsida. Därefter går jag till symaskinen och syr i vikningen från baksidan.
Then you put a similar piece on top of the first. Right sides together. Then I go to the sewing machine and sew in the fold from the back.
Första sömmen sydd. 
First seam stitched. 
Därefter viker jag upp tyger och ser till att den täcker över nästa vikning. Fäst gärna med lite limstift.
Then I fold up the fabric and make sure that it covers over the next fold. Fasten with a little glue stick.
Lägg på nästa bit räta mot räta ...
Add the next piece right sides together ...

...och sy från baksidan. Sedan är det bara att fortsätta tills hela remsan är sydd.

 ... and sew from the back. Then just continue until the entire strip is sewn.

2 comments:

  1. Det blir ju fint men låter jättejobbigt för sen måste du väl riva bort allt papper? Jag tänkte testa kassakvittotekniken men med paperpiecingpapper. Då slipper jag riva bort det och mycket lättare att hantera.

    ReplyDelete
  2. Härligt att du testar och alla sätt är bra...Lycka till/Kram Bambi

    ReplyDelete