Monday, May 4, 2015

Mobile case – 2

För att göra ett mobilfodral som detta börjar man att brodera en design på ena eller bägge sidorna av fodralets sidor. Jag har här valt att brodera på vanlig hobbyfilt. Den är inte tvättbar på samma sätt som ullfilt så det är ett medvetet val.
To make a mobile case such as this you start to embroider a design on one or both sides of the case's sides. I have chosen to embroider on ordinary hobby felt. It is not washable in the same way as wool felt so it is a deliberate choice.
När man broderar designen kan det vara smart att även brodera en s.k. Basting Line med långa tråckelstygn. Ni ska strax få se varför.
When embroidering the design, it may be smart to also embroider a 'Basting Line with long basting stitches. You'll soon see why.
När du broderat klart de två sidorna så tar du och lägger dem aviga mot aviga och parar ihop rektangeln, den s.k. Basting Line.
When the two sides have been embroidered you put them wrong sides together and match the rectangle, the 'Basting Line.
Klipp nu sidorna jämna så att de med god marginal räcker runt mobilen och även i höjd.
Now cut the sides even so that those with good margin go around the cell phone and even in height.
När framsida och baksida är klippta tar du bort det rivbara mellanlägget. Sätt sedan lim, jag har använt Quick Glue (snabbtorkande vattenlösligt hobbylim) på baksidorna och lägg på ytterligare en bit filt. Låt torka
When the front and back are trimmed, remove the tear away stabilizer. Then put glue, I have used the Quick Glue (fast-drying water-soluble hobby glue) on the reverse sides and put on another piece of felt. Allow to dry
Klipp sedan jämt efter den i förhand klippta fram- och baksidan.
Then cut evenly following that in advance trimmed front and back.

Designs: Flicken Patchwork from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment