Wednesday, May 6, 2015

Mobile case – 3

Nästa steg blir att lägga in mobilen mellan filtlagren och nåla längs sidorna och nederkant. Låt överkanten vara.
Det ska vara en ganska så precis passform så mobilen inte glider ur fodralet.
The next step will be to put the cell phone between the felt layers and pin the sides and bottom. Let the top be.
It should be a fairly precise fit so the cell phone does not slip out of the case.
Klipp runt kanterna med en någorlunda generös sömsmån.
Cut around the edges with a reasonably generous seam allowance.

Sy en raksöm längs sidor och nederkant. För att sy raka linjer satte jag tejpremsor som markering. Man kan naturligtvis mäta också eller rita med kritpenna.
Prova igen och justera om så behövs. När måttet är bra mäter du hur mycket du behöver klippa av på höjden.
Sew a straight stitch seam along the sides and bottom. To sew a straight line, I put strips of tape to mark. Of course you can also measure or draw with chalk pen.
Try again and adjust if necessary. When the measurement is good, measure how much you need to cut off the height.
Sprätta sedan upp några centimeter på höjden så ju kan sy en raksöm längs överkanten.
Rip up a few centimeters in height so you can sew a straight stitch seam along the top edge.
Därefter sys fodralets sidor ihop igen. Du kan gärna sy 2 varv och var noga med att fästa tråden i början och slutet av varje söm. Klipp rent i sidorna och nederkant.
Then sew the sheath sides together again. You can sew two laps and was careful to fasten the thread at the beginning and end of each seam. Trim the sides and bottom.

När du sedan har ett mobilfodral som passar är det bara att du mäter måtten efter de sydda linjerna noggrant så kan du sy flera utan att behöva prova som denna gång. Då kan man till och med göra Basting Line i de måtten.
When you have a cell phone case that fits it's just that you measure the dimensions for the sewn lines carefully so you can sew more without having to try this time. Then you can even make a Basting Line in the measurements. 

No comments:

Post a Comment