Saturday, May 9, 2015

Mysterious stripes - 3

Mysteriet fortsätter men nu ska jag visa vad jag använt en av dessa remsor till. Precis – ett armband – men egentligen är de inte avsedda att vara armband, men det funkar bra och är faktiskt riktigt snyggt.
The mystery continues, but now I'll show you what I used one of these strips for. Exactly - a bracelet - but actually they are not intended to be bracelets, but it works well and is actually really neat.
Jag har sytt på en knapp i ena änden. Sedan trär jag en nål med 2 trådar och viker dubbelt – det blir då 4 trådar.
Jag syr på den som på bilden. Ni kan även använda 3 trådar så det blir 6 när det är dubbelt. Prova er fram vilket ni tycker blir bäst.
I have sewn a button on one end. Then I thread a needle with 2 strands and fold twice - it will then be 4 strands of threads.
I sew it on as shown. You can also use 3 threads so it becomes 6 when it is double. Try what you think is best.
Därefter sicksackar jag över trådarna. Längden får ni känna av själva
Then I zigzag over the thread. The length you must decide on yourself.
Lämna ett par länga trådändar i början så att ni kan fästa tråden. Annars så hålls inte sicksacken på plats. 
Leave a couple of long thread ends in the beginning so that you can fasten the thread. Otherwise, the zigzag is not kept in place. 
Sedan virar man tråden ett antal varv runt knappen och på så sätt knäpps armbandet fast. Prova hur många varv ni behöver vira så det blir fast. 
Then wrap the several times around the button, and thus closes the bracelet firmly. Try how many laps you need to wrap so it gets fixed. 
Klipp sedan av och knyt en knut. Mitt band är ca 17 cm.
Then cut and tie a knot. My “thread ribbon” is about 17 cm.

Designs: Schlüsselbänder from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment