Sunday, May 24, 2015

Omnimotion stitches

På mina Husqvarna Viking maskiner (Designer Diamond och den gamla Quilt Designer II) har jag något som kallas Omnimotion stitches.
Det är dekorativa sömmar som är väldigt breda och sys med den speciella S-foten.
On my Husqvarna Viking sewing machines (Designer Diamond and the older Quilt Designer II), I have something called the Omnimotion stitches.
They are decorative seams that are very wide and sewn with the special S-foot.
De är inte helt lätta att sy eftersom de är väldigt breda och pressarfoten går fram och tillbaka i sidled. Därför är det bra att ha ritat stödlinjer.
They are not quite easy to sew because they are very wide and the presser foot goes back and forth sideways. Therefore it is good to have drawn guide lines
Men de är fina och även om de ibland blir lite ojämnt så spelar det inte så stor roll.
But they are fine and even if they sometimes get a little uneven, it does not matter.
När man syr dekorativa sömmar bör man ha ett mellanlägg under. Antingen tar man ett tjockare vattenlösligt eller rivbart.

When sewing decorative stitches you should have a stabilizer underneath. Either use a thicker water-soluble or tear away stabilizer.

No comments:

Post a Comment