Thursday, May 14, 2015

Pillowcase Nostalgia - 2

Vad är mer nostalgiskt och romantiskt än korsstygn. Visst blev min bård av rosor fin?
What is more nostalgic and romantic than cross stitch. Isn’t my rose border lovely?
Denna bård är 43 cm lång. Även om jag har långa bågar så har jag ingen som är så lång. Därför måste jag splitta broderiet.
This border is 43 cm long. Although I have long hoops I haven’t any so long. That is why I have to split the embroidery. 
Hur man gör det tänkte jag visa er nästa gång.
How to do that I thought I'd show you the next time.

Designs: Rose Kitchen from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment