Tuesday, May 19, 2015

Thread storage

Den här helgen påbörjade vi en stor vindsröjning. Det behövs – jag är alldeles ledbruten och stapplar fram. Men man dör väl inte av lite träningsvärk. Jobbigare är att jag slagit huvudet i reglarna flera gånger.
I och med städningen så fick vi tillfälle att både åka och slänga massa skräp och kartonger samt åka till IKEA och köpa nya plastlådor på hjul.
När jag var där så köpte jag en liten låda, GLIS, som visade sig vara perfekt till trådförvaring. Det är ju ofta så att man har vissa färger man använder mer än andra och dessa är bra att ha lätt tillgängligt.
This weekend we have begun a large attic clearance. It is necessary - I'm just lame and stagger forward. But you're not dying of some muscle soreness. Harder is that I hit my head on the joists several times.
With the cleanliness, we had the opportunity to both throw bunch of garbage and cartons and go to IKEA and buy new plastic boxes on wheels.
When I was there I bought a small box, GLIS, which turned out to be perfect for thread storage. It's often the case that you have certain colors you use more than others and these are good to have readily available.

No comments:

Post a Comment