Monday, June 1, 2015

A simple Zigzag


En enkel sicksack kan användas för att laga en reva i ett par shorts.
Can be used to mend a torn slit in a pair of shorts.

No comments:

Post a Comment