Saturday, June 20, 2015

Ear buds holder – 2

För att göra denna hållare till hörlurarna till mobiltelefonen kan du antingen göra det i 6 D Design Creator, som jag skulle föredra eftersom jag har bättre kontroll över digitaliseringsprocessen. Men för att visa att du faktiskt kan göra en hel del i 6 D Embroidery Extra kommer jag att visa hur detta kan göras här. Jag kan också tillägga att lägga till fäststygn och klippa ut en del av linjen senare i denna handledning även kan göras i 6 D Stitch Editor Plus. Men nu jag kommer att göra allt i 6 D Embroidery Extra.
To do this ear bud holder you can either do it in 6 D Design Creator which I would prefer as I have better control of the digitizing process. But to show that you actually can do a lot in 6 D Embroidery Extra I will show how this can be done here. I will also add that adding of Tie Stitches and cutting out a portion of the line later on in this tutorial also can be made in 6 D Stitch Editor Plus. But for now I will do all in 6 D Embroidery Extra.
I grund och botten kommer du att börja med att göra några rektanglar i de mått du vill ha hållaren. Du kommer även att göra några mindre rutor för kardborreband. Slutligen görs även en rektangel där en del av sidan är borttagen.
I mitt fall har jag använt följande mått: 
Rektangel för Kardborreband: 40x20 mm
Rektangel för hållaren: 95x55 mm
1. Öppna 6 D Embroidery Extra
2. Gör rektangeln för kardborrebandet enligt denna tutorial men ändra storlek till 40x20 mm.
Basically you will start by doing some rectangles in the measurements you want it in. Then you will do some smaller rectangles for the Velcro. Finally a rectangle with part of the side cut open.
In my case I have used the following measurements:
Velcro piece: 40x20 mm
Wrap: 95x55 mm
1. Open 6 D Embroidery Extra
3. Nu kommer vi att göra rektangeln för hållaren till hörlurarna till mobiltelefonen.
4. Välj ett nytt arbetsfönster i 6 D Embroidery Extra och sätt Hoop Size till 95x55 mm på samma sätt som du gjorde när du skapade rektangeln för kardborrebanden.
3. Now we will do the rectangles for the earplug holder.
4. Select a new working window in 6 D Embroidery Extra and set Hoop Size to 95x55 mm in the same way you did when creating the rectangles for the Velcro pieces.
5. Gör precis som med rektangeln för kardborrebandet med följande undantag:
Gör två (2) rektanglar i olika färger med Margin satt till 0. Den första kommer att vara placeringen linjen och den andra kommer att vara linjen som fäster det första lagret av tyg plus tunn vadd. Du kan utelämna placeringslinjen om du använder en storlek av tyg och vadd du vet kommer att täcka området.
5. Do exactly as with the Velcro rectangle with the following exceptions:
Make two (2) outline rectangles in different colors with margin set to 0. The first will be the placement line and the second will be the line attaching the first layer of fabric plus thin batting. You can omit the placement line if you use a size of the fabric and batting you know will cover the area.
Gör sedan en tredje linje med Margin satt till -1 mm. Detta är den linje som kommer att sy fast tyget till baksidan. Detta är också den linje som vi kommer att skära ut en del på ena sidan så se till att du har en tredje färg på denna.
6. Spara designen under ett valfritt namn.
Then make a third line where you will set Margin to -1 mm. This is the line that will sew the piece of fabric that will be the back. This is also the line that we will cut open on one side so make sure you have a third color on this one.
6. Save the design under a name of your choice.
7. Gör nu en ”insert” av designen av kardborrebanden två gånger och placera dem på sidorna som ovan.
8. Se till att kardborrebandsdesignen och resten av designen inte har samma färger.
9. Kombinera designdelarna men gör ingen color sort.
Spara designen under valfritt namn. Jag har kallat min “Hållare hörlurar version 1”.
7. Insert the Velcro design twice and place them on the sides like above.
8. Make sure the Velcro designs and the rest of the designs don’t have the same colors.
9. Combine the design parts but omit the color sorting.
Save the design under a new name. I have called my "Holder ear buds version 1".
I nästa avsnitt ska jag visa hur vi gör en öppning i en av sidorna samt hur vi gör så att vi även får fäststygn i sidorna.
In the next part I'll show how we do an opening in one of the sides as well as how we add some tie stitches in the sides.

No comments:

Post a Comment