Sunday, June 21, 2015

Ear buds holder – 3

Börja med att öppna designen du sparade i förra delen i 6 D Embroidey Extra
Star by opening the design you saved in the previous part in 6 D Embroidery Extra.
10. Gå till fliken Edit. Vi ska nu ta bort ett område på den rektangel som är innerst. På denna bild ser ni inte kardborr-rektanglarna men det är för att ni ska se bättre.
11. Jag tror att en öppning på 40 mm kommer att vara tillräckligt
10. Go to the Edit tab. We will now remove a part of the line on the inner rectangle. In this picture you don't see the Velcro rectangles and that's because I want you to see better.
11. I think an opening of 40 mm will be enough
12. Använd sedan Box Select och rita en ruta över området som spänner över ca 40 mm. Tryck Delete så att området försvinner.
12. Then use Box Select and draw a box over the area (40 mm) you want to remove. Then press Delete to remove that part.
13. Jag kommer sedan att infoga några stygn vid de avklippta ändarna. Välj insert stitches och klicka 5-6 punkter över ca 3-4 mm som på bilden. Jag har gått tre punkter åt höger och sedan 2-3 punkter tillbaka och då placerat punkterna emellan de första punkterna. Upprepa på den andra sidan. Dessa stygn kommer nu likna när man gör några backstygn och fäster tråden. Anledningen till detta är att vi tar bort ett område med stygn och då blir det inga fäststygn. Eftersom denna öppning skapas för att vända hållaren ut och in vill vi inte att stygnen ska repas upp.
13. I then insert 5-6 stitch points like in the picture over some 3-4 millimeters.  I put 3 points going to the right and then I go back and put another 2-3 points between the first points. Repeat on the other side. These stitches will now resemble a back stitch like when you secure the thread. The reason for this is that we remove an area of stitches and then there will be no Tie Stitches. As this opening is being created for turning the wrap inside out we don’t want the stitches to unravel.
Här ser ni en närbild på hur det kan se ut när man infogast "fäststygn". Bilden är från 6 D Stitch Editor Plus.
Here is a picture of what it looks like when you've inserted Tie stitches. The picture is from 6 D Stitch Editor Plus.
14. Spara den slutliga utformningen med ett nytt namn. Jag kallar min “Hållare hörlurar slutlig version”. In my next blog post I will show how you sew this design.
14. Save the final design under a new name. I call mine "Holder ear buds final version”. In my next blog post I will show you how to sew this design.

No comments:

Post a Comment