Monday, June 22, 2015

Ear buds holder – 4

Så har vi då kommit till den roliga delen - kommer vårt stygnsättningsarbete fungera som vi tänkt. Förhoppningsvis har du testsytt under arbetets gång så att du vet hur det är gjort, eller hur?
För att se hur kardborrebandsdesign gjorts och hur man syr denna läs detta blogginlägg där jag visade dig kardborrebandsdesignen.
Well now we have come to the fun part – will our digitizing work the way we intended. Well hopefully you have done some test sewing so you know how it is done, right?
To see how the Velcro design is done and how to sew it please read this blog post where I showed you the Velcro design.

Det första vi måste göra är att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge och vi börjar med att sy placeringen linjen. Sedan lägger vi tyg och tunn vadd ovanpå den linjen.
The first thing we must do is to hoop tear away stabilizer in a hoop and we start by sewing the placement line. Then we put the fabric and thin batting on top of that line.

Sy den andra rektangellinjen som fäster tyget och vadd på mellanlägget. Liksom de första placeringslinjerna för kardborrebanden.
Sew the second line that attaches the fabric and batting to the stabilizer. As well as the first placement lines for the Velcro.

Lägg kardborreband i de små rutor och fäst med lite lim. Sedan sys linjerna för kardborrebanden.
Put the Velcro in the small boxes and fasten with some glue.Then the lines for the Velcro pieces are sewn.

Lägg en bit tyg räta mot räta ovanpå tyget och kardborrebitarna i brodérbågen.
Put a piece of fabric right sides together on top of the fabric and Velcro in the hoop.

Sy sista rektangellinjen som vi skurit ut en del av.
Sew the final line that we cut out a portion of.

Klipp runt linjen med en liten sömsmån.
Cut around the line with a small seam allowance.

Vänd ut och in,
Turn inside out,

Pressa och limma igen öppningen.
Press and glue the opening so it is closed.

Här är fodralet till hörlurarna för mobiltelefonen.
Here is the holder for the ear buds.

No comments:

Post a Comment