Tuesday, June 16, 2015

Ear buds holder - 1

För att knyta ihop mitt blogginlägg med hur man syr fast kardborreband ”in-the-hoop” så tänkte jag visa en jätteenkel variant av en liten hållare för hörlurarna till mobiltelefonen.
Det går jättefort att göra antingen i 6 D Design Creator eller till och med i 6 D Embroidery Extra.
To tie together my blog post with how to sew Velcro "in-the-hoop" I thought I'd show a very simple version of a small holder for the headset to your mobile phone.
It is really fast to do either in 6 D Design Creator or even in 6 D Embroidery Extra.
Att sedan sy ut den tar heller inte många minuter. Här ser ni utsidan som är helt slät.
Sewing it does not take many minutes. Here you see the outside which is completely smooth.
Insidan med kardborrebanden. Ett litet råd när ni stygnsätter rutan för kardborrbandet – gör den hellre en millimeter mindre om ni är osäkra på hur ni mätt eftersom vi vill att sömmen som syr fast kardborrebandet ska sys i just det.
The inside with Velcro straps. A little advice when you digitize the boxes for the Velcro – make them rather a millimeter smaller if you are unsure of how you measured because we want the seam that attaches the Velcro to sewn in just that.

Skönt att slippa hålla på att trassla upp sladdarna.
Nice to not getting tangled up cables.

No comments:

Post a Comment