Tuesday, June 23, 2015

Zippers ITH - 1

Att sätt i blixtlås ITH (in-the-hoop) tyckte jag länge var ”jätteläskigt”. Jag ville inte att nålen skulle fastna i blixtlåständerna. Hur skulle jag veta var jag gjorde linjerna etc.
Men om man nu undviker metallblixtlås vilket jag aldrig skulle sy över med en vanlig symaskin heller och förstår hur avstånd etc. ska vara så är det faktiskt inte så ”läskigt”.
To insert a zipper ITH (in-the-hoop) I used to think was really “scary”. I didn't want the needle would to get caught in the zipper teeth. How would I know where I to put the lines etc. 
But if we avoid metal zippers which I'd never sew over with a regular sewing machine either and understand how distance etc. should be, it's actually not that "scary".
Jag har gjort 2 små necessärer där jag satt i blixtlåset ITH (in-the-hoop). Här ser ni min Vintage väska och här en väska med sysaker.
I have done 2 small toilet bags in which I put the zipper ITH (in-the-hoop). Here you see my Vintage bag and a bag with sewing things.
På bägge dessa väskor valde jag att sy på blixtlåset på utsidan för att få en lite mer markerad effekt. Man ska komma ihåg att när man stygnsätter så är det lite ”trial and error”. Man lär sig av misstagen och därför är provsömnad oerhört viktigt. Man kan ju hela tiden förbättra saker.
On both of these bags, I decided to sew in the zipper on the outside to get a little more marked effect. You should remember that when you digitize it's a bit "trial and error". You learn from mistakes and that is why test sewing is extremely important. One can always improve things.
När man provsyr behöver man ju inte sy hela designen och framför allt kan man använda ett billigt tyg för man kommer att slänga en hel del saker. Jag brukar köpa ett lakan som heter KNOPPA på IKEA som är jättebra till detta. Ibland när jag vill ha ett tunt tyg som foder eller baksida på något så använder jag det också.
Blixtlåset har jag en liten bit som är från metervara jag köpt. Man behöver ju inte provsy 30 cm utan 15 cm räcker gott. Blixtlåset sprättar jag upp och river jag bort och återanvänder för det är onödigt att slänga.
When test sewing you don’t need to sew the entire design and, above all, can you use a cheap fabric because you will throw a lot of things. I usually buy a sheet named KNOPPA at IKEA which is great for this. Sometimes when I want a thin fabric on the back of things I use it as well.
The zipper is a small piece from the meter I purchased. You don’t need to test sew on 30 cm - 15 cm is enough good. I rip up the stitches on the zipper and reuse it for further testing, it is unnecessary to toss away.
Men vi startar väl från början och så kanske vi kan avsluta med att göra ett litet projekt med de färdigheter ni förvärvat.
Stygnsättningen kommer jag att beskriva utifrån 6 D Embroidery Software eftersom det är det jag använder. Jag kommer i detta fall att använda mig av 6 D Design Creator. Ni som har andra Embroidery Software kan om ni bara vet hur ni skapar de olika linjerna göra samma sak.
Egentligen är det inte så komplicerat. Vi behöver enbart använda oss av lite olika linjer på olika avstånd.
But we start from the beginning and then perhaps we can finish by making a small project with the skills you acquired. 
I will do the digitizing in 6 D Embroidery Software because that is what I use. I will in this case use the module 6 D Design Creator. Those of you who have other Embroidery Software, if only you know how you create the various lines you can do the same thing. 
Actually it is not so complicated. We only need to use slightly different lines at different distances. 
Det enklaste är att mäta bredden på blixtlåset. Sedan mäter vi bredden på blixtlåständerna.
The easiest is to measure the width of the zipper. Then we measure the width of the zipper teeth.
Är det svårt att göra med måttband så kan man fästa blixtlåset på ett papper och föra ner en knappnål för att liksom perforera en linje.
If it is difficult to do with measuring tape so you can attach the zipper on a piece of paper and bring down a pin perforating a line. 
Nu kan jag mäta ordentligt.
Now I can measure properly. 
När jag gjort det så ritar jag i linjerna. Jag förser även teckningen med en mittlinje. Nästa gång ska vi överföra dessa linjer till stygn.
When I’d made that I draw in the lines. I also draw a line in the middle line. Next time we'll transfer those lines to the stitches.

No comments:

Post a Comment