Wednesday, June 24, 2015

Zippers ITH - 2

Nu ska vi börja göra linjerna men innan vi sätter igång på riktigt ska vi göra ett litet test. Jag sa ju att det var en hel del testande och ta er den tiden för det sparar en massa frustration senare. 
När vi nu mätt blixtlåset så skulle jag rekommendera att ni på en bit rivbart mellanlägg ritar upp linjerna som ni mätt.
De yttersta linjerna, mittenlinjen samt den linje för sömmen som ska sy fast blixtlåset. Denna söm bör ju ha ett avstånd som är någonstans mittemellan den yttersta kanten på blixtlåset och där blixtlåständerna slutar.
I mitt exempels så är blixtlåsets bredd 24 mm. Blixtlåständerna är 6 mm.
Detta innebär att i den bästa av världar är varje del av blixtlåset 12 mm och varje del av blixtlåständerna är 3 mm. Men som sagt i den bästa av världar.
12 mm minus 3 mm är lika med 9 mm. Det är det område vi har kvar att sy på. Men vi vill inte sy vid 9 mm från blixtlåsets kant utan någonstand däremellan.
Vi börjar därför med att göra en linje vid 4-6 mm från den yttre kanten.
Nu ska linjerna se ut så här. Överför även linjerna till baksidan om de inte syns igenom.
Now we will start making lines but before we get started for real, let's do a little test. I told you it was a lot of testing and take the time as it saves a lot of frustration later. 
Now when we’ve measured the zipper I would recommend to you to draw the lines on a piece of tear away stabilizer.
The outermost lines, the middle line, and the line of the seam to sew the zipper. This seam should of course be at a distance somewhere in between the outer edge of the zipper and where the zipper teeth ends. 
In my example this zipper is about 24 mm wide. The zipper teeth are 6 mm.
This means that in the best of worlds, each part of the zipper is 12 mm and each part of the zipper teeth are 3 mm. But, as I said - in the best of worlds. 
12 mm minus 3 mm is equals 9 mm. That's the area we have left to sew on. But we do not want to sew at 9 mm from the edge of the zipper but rather somewhere in between.
We start by making a line at 4-6 mm from the outer edge.
Now, the lines look like this. Transfer the lines to the back if they don't show through.
Därefter så lägger vi blixtlåset innanför linjerna. Jag har använt lite limstift som jag stryktorkat.
Then we add the zipper inside the lines. I have been using a little glue sticks that I iron dried.
Sy nu för hand en tråckelsöm från baksidan i sömnadslinjen eller nåla som jag gjort.
Now sew some basting stitches by hand in that line or do as I did, put in some pins.
Vänd och se hur det ser ut. Kommer du för nära tänderna på någon sida eller är det bra? Om det inte är bra justerar du avståndet.
Turns and see how it looks. Will you be too close to the teeth on either side or is it good? If it is not good, you adjust the spacing.
Jag lägger även en bit mellanlägg på linjen på framsidan och kollar att jag tycker avståndet är bra.
I also put a piece of stabilizer on the front line and check that I think distance is good.

No comments:

Post a Comment