Sunday, June 14, 2015

Lines and squares - 2

När man ska sy fast kardborreband ”in-the-hoop” så börjar man med att mäta den bit kardborreband man ska fästa. Även om du bestämt att du ska ha ca 4 cm så är det svårt att klippa på millimetern så mät alltid den tillklippta biten.
I mitt fall så är den 37 mm lång och …
When to sew Velcro "in-the-hoop" we start by measuring the piece of Velcro to be attached. Even if you decided that you should have about 4 cm,  it is difficult to cut to the millimeter, so always measure on the cut piece.
In my case it is 37 mm long and ...

… 20 mm bred.
... 20 mm wide.

Jag börjar med att göra en rektangel som är precis i de måtten. Här kommer jag att visa hur man kan göra det i 6 D Embroidery Extra.
Börja med att i View – Change Hoop markera Enter Hoop Size. Sätt en bågstorlek som är 37x20 mm.
I begin with to make a rectangle that is exactly in those measurements. Here I will show how to do it in 6 D Embroidery Extra.
Start with in the View - Change Hoop select Enter Hoop Size. Set a hoop size that is 37x20 mm.

Gå till Border:
 • Sätt Margin till 0 mm.
 • Ta bort markeringen i Combine.
 • Välj Running Stitch
 • Tryck Apply.
Nu kommer vi ha en placeringslinje.
Go to Border:
 • Set Margin to 0 mm.
 • Remove the check mark in Combine.
 • Choose Running Stitch
 • Press Apply.
Now we have a placement line.

Nu ska vi göra linjen som fäster kardborrbandet och den ska vara 1 mm mindre runt om.
 • Sätt Margin till -1 mm.
 • Ingen markeringen i Combine.
 • Välj Running Stitch
 • I Options ändrar vi stygnlängd till 1.7 mm
 • Tryck Apply.
Now we will make the line that attaches the Velcro and it will be 1 mm smaller all around.
 • Set Margin to -1 mm.
 • No check mark in Combine.
 • Choose Running Stitch
 • In Options we change the stitch length to 1.7 mm
 • Press Apply.


Med tab-knappen ser du till att den innersta linjen är markerad. Byt färg. Detta för att vi vill att maskinen ska stanna efter placeringslinjen så vi kan lägga dit kardborrbandet.
Sedan är det bara att spara broderiet.
With the Tab key you will see that the innermost line is selected. Change Color. This is because we want the machine to stop after the placement the line so we can add the Velcro.
Then, just save the design.

När vi syr fast kardborrbandet kommer det bli så här. Först sys placerings linjen.
When we sew the Velcro it will be like this. First sew the placement line.

Däri placerar jag några små droppar snabbtorkande lim. Låt torka någon minut eller två.
From there I put some small drops of quick-drying glue. Let dry a minute or two.

Jag lägger kardborrbandet precis i den sydda placeringslinjen.
I put Velcro exactly in the sewn placement line.

Därefter sys den andra linjen 1 mm in i bandet. Nu syr man ju normalt med en tråd som matchar kardborrbandet men för att ni ska se ordentligt så har jag sytt med en kontrasterande trådfärg.
Next, the second stitched line 1 mm into the strip is sewn. Now normally you sew with a thread that matches the Velcro but for you to see properly, I have stitched with contrasting thread color.

4 comments:

 1. Thanks for another tutotial!
  Always good things found here.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I am glad you like it and I hope you will like the little project that will be made with this Velcro.

   Delete
 2. If you put a strip of wax paper over the "sticky" part of the velcro when tacking it down it is not as likely to catch the threads. Might be worth a try.

  ReplyDelete
  Replies
  1. That is a good advice. However when sewing with a similar color it is not as obvious but I will definitively try that. Thanks Ellen.

   Delete