Monday, June 29, 2015

Sneak peek 2


Detta är den andra “förhandstitten” av mitt hemliga projekt. En liten ledtråd kan vara att jag tar bort det rivbara mellanlägget som då visar något som kan dras för att öppna eller stänga.
This is the second sneak peek of my secret project. A hint I am removing the tear away stabilizer revealing something that can be pulled to open or close.

No comments:

Post a Comment