Saturday, June 27, 2015

Zippers ITH - 4

Har ni lyckats skapa alla linjer nu? Då ska vi göra den första provsömnaden i tyg. Jag använder billig lakansväv och river sedan bort blixtlåset. Det är alltid bättre att börja med ett litet större avstånd till blixtlåständerna och sedan justera inåt.
Det första som sker är att de tre ränderna för blixtlåsets placering och mittlinjer sys på rivbart mellanlägg.
Have you managed to create all lines now? Then we are going to do the first test stitching on fabric. I use inexpensive bedding bed sheets and then remove the zipper. It is always better to start with a slightly larger distance to the zipper teeth and then adjust inwards. 
The first thing that happens is that the three lines for the placement of the zipper and the center line is sewn on tear away stabilizer.
Därefter placerar jag blixtlåset inom det området och fäster med limstift som jag stryktorkar fast.
Then I put the zipper in that area and attach with glue stick that I iron dry.
Sedan sys de raksömslinjer som fäster blixtlåset allra längst ut.
Then the straight stitch lines that hold the zipper in place is sewn at the edge of the zipper.
Så här kan man sy fast tyg och fodertyg på blixtlåset. Speciellt om man vill brodera på framsidan och ha en rent foder så är denna metod bra. Man måste bara se till att hålla koll på tygbitarna.
Jag lägger tygbitarna med rätsidan ner och åt fel håll så att säga. Både på framsidan…
Here is how to sew fabric and lining on the zipper. Especially if you want to embroider on the front and have a clean lining this method is good. You just have to make sure to stay on top of the fabric pieces. 
I put the fabric pieces with the right side down and in the wrong direction so to speak. On the front side...
…och på baksidan. Se till att fästa med limstift som du stryktorkar med eller ett snabbtorkande vattenlösligt lim som du bara kan sätta små prickar av och som håller fast. Se även till att holla tyget på plats genom att nåla från framsidan.
.. and on the back. Make sure to attach with glue stick that you iron dry or use a fast drying water soluble glue that you can just put little dots of which are fixed. Make sure the fabric is secured with pins.
Därefter sys sömmen.
Then the seam is sewn. 
När den är sydd kan man vika ner tygbitarna och man har en snygg avslutning både på fram och baksida.
Once stitched one can fold down fabric pieces and you have a clean finish on both the front and back.
Upprepa på andra sidan. 
 Repeat on the other side.
Så här ser fram sidan ut när man vikt ner respektive upp de sydda tygbitarna.
This is the right side and how it looks when the fabric is sewn to the zipper.
Här har vi baksidan.
I mitt nästa avsnitt ska jag visa er ett litet projekt där ni kan använda den teknik ni lärt er för att sy blixtlås ITH.
Here is the reverse side.
In my next section I'll show how you can make a small project by using the techniques you’ve learned with sewing zippers ITH.

No comments:

Post a Comment