Thursday, July 30, 2015

A mouse in my house?Är det en mus i mitt hus? Eller vad är det? Kan ni gissa?

Is it a mouse in my house? Or what is it? Can you guess?

2 comments: