Thursday, July 2, 2015

A small key pouch using Zippers ITH – 2

Det första vi ska göra är att bestämma storlek på nyckelfodralet. Storleken är naturligtvis beroende av hur långa nycklarna är och hur många nycklar man har.
Storleken på mitt färdiga fodral blev ca 12,5x6,5 cm. Naturligtvis beror det även på sömsmåner och tjocklek på tyg och vadd.
Eventuellt hade jag nog kunnat minska storleken på mitt fodral 1-1,5 cm på längden. Men hellre lite för stor än för liten.
Beskrivningen kommer basera sig på de mått jag använt och stygnsättningen kommer göras i 6 D Design Creator eftersom det är det Embroidery Software jag använder.
Vi kommer enbart att stygnsätta linjer, rektanglar, halva rektanglar samt göra om linjer till Motif Lines.
Måttet på min totala rektangel är 140x80 mm, men sen går det bort lite sömsmåner och när man vänder fodralet ut och in.
The first thing we should do is to determine the size of the key cover. The size is of course dependent on how long the keys are and how many keys you have.
The size of my key case is about 12,5 x 6,5 cm. Of course it also depends on the seam allowances and thickness of fabric and batting.
Possibly I could have reduced the size of my case 1-1.5 cm in length. But rather a little too big than too small.
The tutorial will be based on the measurements I used and the digitizing will be done in 6 D Design Creator because it is the embroidery software I use.
Det första vi ska göra är att göra linjerna för blixtlåset. Här hänvisar jag till mina tidigare inlägg om hur man gör detta.
Del 1                       Del 2                         Del 3                         Del 4
Om ni redan gjort en stygnsättnings-fil för ett blixtlås i den ”bredd” som ni ska använda fast längden är annorlunda så kan ni lätt göra om den enligt följande så länge det enbart är längden ni ändrar (åtminstone fungerar det så i 6 D Design Creator).
We will only make stitches like lines, rectangles, half rectangles and redo lines to Motif Lines.
The measurement of my total rectangle is 140x80 mm, but then it is included a little seam allowance, and when you turn the case inside out some millimeters disappear.
The first thing we should do is to make lines for the zipper. Here I refer to my previous posts on how to do this.
Part 1                      Part 2                        Part 3                        Part 4
If you already made a stitch file for a zipper in the "width" you will use and only the length is different, so you can easily resize it as follows as long as it is only the length you change (at least it works like in 6 D Design Creator).
Vad man gör då är att man öppnar sin stygnsättningsfil (edo-fil) i 6 D Design Creator.
What to do then is to open the stitch file (Edo) file 6 D Design Creator.
Sedan går man till Hoop och sätter storleken till den längd man vill ha x samma bredd som ursprungsfilen – i mitt fall 24 mm. Mina mått är nu 140x24 mm.
Then you go to the hoop and set the size to the length you want x the width of the original file - in my case 24 mm. My measurements are now 140x24 mm.
Sedan gör man en ”Make Block from Visible Area”
Then I do a "Make Blocks from Visible Area"
Därefter drar man ut hörnen så de går precis i linjerna på den satta bågstorleken. Zooma in och ta en sida i taget så blir det lättare.
Jag gjorde dessutom en liten justering på vissa av linjerna enligt följande:
Jag tog bort mittlinjen
Sedan satte jag om stygnlängden till 6 mm på de andra 4 första linjerna
Spara sedan designen under ett nytt namn, förslagsvis 140x24 mm blixtlås.
I nästa avsnitt ska vi börja göra linjerna för själva fodralet.
Then pull out the corners so they go exactly in the lines on the set hoop size. Zoom in and take one side at a time so it will be easier.
I also made a slight adjustment to some of the lines as follows:
I removed the middle line
Then I set the stitch length to 6 mm in the other first 4 lines
Then save your design under a new name, for example 140x24 mm zipper.
In the next post we’ll begin to make the lines for the case.

6 D Design Creator is part of 6 D Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment