Sunday, July 5, 2015

A small key pouch using Zippers ITH - 5


Om ni följt med i den förra delen och sparat den första delen av designen så öppnar ni nu "Nyckelfodral med blixtlås 140x80 mm" version 2 (filändelsen .edo) i 6 D Design Creator.
If you followed the last part and saved the first part of this design you must now open "Key pouch with zipper 140x80 mm" version 2 (file extension. edo) in 6 D Design Creator.

Sedan är det dags för linjen som syr ihop fodralets fram och baksida och det kommer att bli en vanlig rektangel (Double Stitch) som går 5 mm in från den yttersta rektangeln. Här kan det hjälpa att gå in i Preferences och sätt om Grid Size till 5 mm.
Välj återigen en ny färg. Kontrollera noga att den nya färgen lägger sig sist i Film Strip så allt kommer i rätt ordning.
Använd som tidigare Shape As Line och Shape nr 1. 
Then it's time for the line that sews the front- and back part together and it's going to be a regular rectangle (Double Stitch), which is 5 mm in from the outer rectangle. Here, it may help to go into Preferences and set the Grid Size to 5 mm.  
Select a new color. Check carefully that the new color settles at the end of the Film Strip so everything is going in the correct order. 
As previously use Shape As Line and Shape No 1. 
Dra ut rektangeln så den hamnar på linjerna som är 5 mm från den yttre linjen.
Markera rektangeln du gjorde sist. Högerklicka och välj Properties och ändra från Running Stitch till Double Stitch.
Pull out the rectangle so it ends up on the lines that are 5 mm from the outer edge. 
Select the rectangle you made. Right click and select Properties and change from Running Stitch to Double Stitch. 


Slutligen är det dags för en försegling av tygkanterna. Det vi ska göra nu är 2 st halva rektanglar där den ena långsidan är öppen. Jag vill nämligen inte sy över blixtlåständerna mer än nödvändigt.
Börja med att återigen välja en ny färg. Sedan väljer du Freehand Point Line och sätt stygnpunkter enligt bilden. Den här linjen kommer att ligga över de rektanglar som är ytterst.

Finally, it is time for a sealing of the fabric edges. What we should do now is two half-rectangles where the one long side is open. I do not want to sew over the zipper teeth more than necessary. 
Begin by once again selecting a new color. Then, select Freehand Point Line and insert the stitch points as shown. This lines will be on top of the outer rectangles. 

Upprepa på andra sidan. Det ska vara ett litet mellanrum mellan sicksacklinjerna där blixtlåständerna är.
Repeat on the other side. It should be a small gap between the Zigzag lines where the zipper teeth are. 

Välj sedan Properties på dessa två sista objekt. Har du markerat bägge vilket du gör genom att första markera den ena och sedan hålla ner ctrl när du marker den andra, då kommer Group Properties upp och du ändrar då bägge dessa linjer.
Välj Motif Line – Group: Husqvarna Viking - Category: A1 Utility – Pattern 4 – Seize: Height 3 mm Width 4 mm – Check Mirror 
Om ni undrar varför jag hela tiden väljer en ny färg så är det för att det är det absolut enklaste sättet att få maskinen att stanna så att man kan lägga på nytt tyg eller utföra ett annat moment. I själva verket behöver det alltså inte alls betyda att man verkligen byter färg – men kan naturligtvis även betyda det.
Then select Properties on these last two items. Have you selected both which you do by first select one and then hold down ctrl when you select the other, then the Group Properties will come up and you can then change both of these lines.  
Select Motif Line – Group: Husqvarna Viking-Category: A1 Utility – Pattern 4 – Seize: Height 3 mm Width 4 mm – Check the Mirror.
If you're wondering why I always choose a new color, it is because it is by far the easiest way to get the machine to stop so that you can put on new fabric or perform another operation. In fact, it doesn’t mean that we really will change a color – but can of course also mean that.

Spara nu designen först med filändelsen edo i 6 D Design Creator. Jag har döpt min till "Nyckelfodral med blixtlås 140x80 mm" slutlig version.
Now save the design first with the extension .edo in 6 D Design Creator. I have named mine  "Key pouch with zipper 140x80 mm" final version. 
Sedan exporterar du designen och sparar den i vp3 format, eller det format din maskin använder.
För säkerhets skull så avmarkerar du Color Sort i Export rutan.
Nästa gång ska jag börja visa er hur vi går tillväga för att sy det här nyckelfodralet.
Then export the design and save it in vp3 format, or the format your machine uses. 
Just in case, uncheck the Color Sort in the Export box. 
Next time I'll start showing you how to sew this key pouch

6 D Design Creator is part of 6 D Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment