Monday, July 6, 2015

A small key pouch using Zippers ITH - 6

Äntligen – då är vi klara med stygnsättningen och jag hoppas att ni även gör en testsömnad i lakansväv som jag berättat om tidigare. Det gör att eventuella misstag eller korrigeringar som finns och behöver göras kan göras då och inte med det riktiga tyget.
Skriv gärna ut en förteckning över de olika färgbyten du har från ditt Embroidery Software. Jag brukar även komplettera med vad det är för moment.
Finally – we have finished the digitizing file and I hope you will also do a test sewing in a cotton fabric that I told you about earlier. This means that any mistakes or corrections existing and needs to be done can be done now and not with the actual fabric. 
Feel free to write out a list of the different color changes you have from your Embroidery Software. I usually also add what the purpose of the color is.
Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge som är anpassad efter storleken på ditt ITH projekt. Tänk på att du kan behöva rotera broderiet eftersom bågen är i vertikalt läge.
Först sys rektangeln som visar vilket område du ska lägga tyg och vadd på.
Därefter sys området avsett för blixtlåset.
Start by hooping tear away stabilizer in a hoop large enough for your ITH project. Keep in mind that you may need to rotate the embroidery because the hoop is in a vertical position.
First the rectangle that indicates the area where you'll put the fabric and batting is sewn.
Then the area intended for the zipper is sewn.

Sätt lite snabbtorkande lim i en mycket tunn sträng i kanterna på området för blixtlåset. Vill du kan du ju fästa med tejp men då få du kanske använda fotpedalen när du syr så att du kan stanna vid tejpbitarna. Passa sedan in blixtlåset i det avsedda området. Blixtlåset måste var ca 2-3 cm längre på varje sida och se till att kläppen ligger längst ut på det stängda blixtlåset. Dessutom se till att det är ett "nylon" blixtlås - alltså INGEN METALL.
Put some quick drying glue in a very thin string at the edges of the zipper area. If you want to, you can of course attach with tape but then you may have to use the foot pedal when you stitch so that you can stop and remove the tape pieces. Put the zipper into the area sewn to fit the width of the zipper. The zipper must be about 3-4 centimeters longer on each side and make sure the zipper puller is far out on the side on the closed zipper. Furthermore make sure it is a "nylon" zipper - that means NO METAL.
Just att använda fotpedalen är väldigt bra när man håller på med precisionssömnad.
To use the foot pedal is very good when you are doing precision sewing.

Därefter så sys den linje som precis tar i nederkanterna på blixtlåset. Detta gör att blixtlåset ligger still. Fortsättning följer…
Then the line that just takes the bottom edges of the zipper is sewn. This allows the zipper to stay in place. To be continued…
Edited 2015-07-07

No comments:

Post a Comment