Wednesday, July 8, 2015

A small key pouch using Zippers ITH - 8

När bägge sidor är sydda så ska du sy en rektangel som håller alla lager tyg på plats. Det är viktigt att du fäst tygbitarna ordentligt och speciellt på baksidan där du inte ser.
When both sides are sewn, you should sew a rectangle that holds all the layers of fabric in place. It is important to attach the fabric pieces properly and specially in the back where you don't see.
Därefter ska du klippa bort hoppstygnen som går över blixtlåständerna. Tänk på att det är stygn både på fram- och baksida.
Then you'll cut away the jump stitches that go over the zipper teeth. Keep in mind that there are stitches on both front and back.
Därefter så drar man in blixtlåskläppen till mitten. Man kan fästa den med lite maskeringstejp.
Then pull the zipper puller the middle. You can attach it with some masking tape.
Lägg därefter ett dubbelvikt hopsytt/hopklistrat band på samma sida som blixtlåskläppen ligger i låst läge. Den ska ligga så här i första läget.
Then add a double folded ribbon or bias tape on the same side as the zipper puller is in locked position. It should be like this in the first position.
Den sys med den ena sidsömmen. Sedan sys en andra sidsöm bara för att förstärka partiet vid blixtlåset på andra sidan.
It is sewn with one side seam. Then a second side seam is sewn on the opposite side only to strengthen the part where the zipper is.
Sedan måste man komma ihåg att vika ut den och fästa med tejp så själva bandet hamnar utanför den inre sömnadslinjen.
Then you have to remember to fold it out and attach with tape so the ribbon falls outside the inner sewing line.

Därefter ska vi lägga på tyg och vadd i följande ordning. 
  • Utsidan med rätsidan ner mot framsidan
  • Tunn vadd
  • Fodertyg med rätsidan upp.

Then we put on the fabric and batting in the following order. 
  • Outside with the right side down toward the front
  • Thin batting
  • Lining fabric with the right side up.

Därefter sys den inre rektangeln.
Then the inner rectangle is sewn.
Slutligen de två halva rektanglarna som är själva sicksack sömmen.
Finally, the two half-rectangles that are the zigzag seam.
Sedan tar du bort det rivbara mellanlägget vid blixtlåset.
Then you take away the tear away stabilizer at the zipper part
Nu är det bara att klippa tätt intill sicksack sömmenmen när du kommer till delen där blixtlåset är så använder du en sax du inte är så rädd om.
Now it's just to cut close to the zigzag seam and when you get to the part where the zipper is - use a pair of scissors that you don’t need to bother what you are cutting in.
Likaså får du se upp så att du inte av misstag klipper av bandet du ska fästa nyckelringen i. Vik gärna upp bandet från var sida så enbart tyg och blixtlås ligger fritt.
Similarly, you will ensure that you don't accidentally cut off the ribbon to attach the key ring into. You can fold away the ribbon so that you only have the fabric to cut.

Öppna sedan blixtlåset och vänd fodralet ut och in. Använd gärna något att peta ut hörnen med.
Open the zipper and turn the pouch inside out. Feel free to use something to poke out the corners with.
Därefter är det bara att sätta i en nyckelring och pressa fodralet.
Then you just have to put in a key ring and press its case.
Det var väl inte så svårt, eller hur?

It was not so difficult, right?

No comments:

Post a Comment