Sunday, July 19, 2015

Do not ignore a Zig zag stitch - 1


Jag tror inte så många av oss kommer ihåg när symaskiner enbart hade en raksöm och sedan när de fick sicksack så blev många saker väldigt mycket enklare.
Tänk bara så självklart det är att kunna sicksacka kanterna så de inte repas upp. Vi har till och med overlockmaskiner och många symaskiner har en slags overlocksöm (bara nästan overlocksöm, men ändå).
I do not think many of us remember when sewing machines only had a straight stitch seam, and then when they got the Zig zag stitch many things got a lot easier.
For us it is a matter of course to be able to zigzag the edges so they do not unravel. We even have overlock machines, and many sewing machines have a kind of overlock seam (just almost overlock, but still).

Sicksack sömmen kan även användas till applikationer och satinsömmar.
Zigzag stitches can also be used for appliqués and satin stitches.

En satinsöm är ju bara en väldigt tät sicksack söm.
A satin stitch is just a very dense zigzag stitch.

Men hur många av oss använder sicksack i broderier? Kanske inte jättevanligt men borde kunna bli ganska effektfullt.
Eftersom jag behöver lite nya disktrasor så tänkte jag prova det. Detta är en ”win-win” eftersom jag vill sy och samtidigt behöver några nya disktrasor.
But how many of us use the zigzag in the embroidery? Maybe not very common but it should be able to be quite effective.
Because I need some new dish cloths, I thought I’d try it. This is a "win-win" because I want to sew and also need some new dish cloths.

Tänk vad bra att jag kan dekorera mina disktrasor. Jag såg häromdagen när jag var och handlade att det kommit disktrasor med motiv och priset på dem var minst 4 gånger högre än samma neutrala trasa. Förresten tror jag att jag sett ännu högre pris för en disktrasa med tryck. Väljer man ett billigare märke så blir skillnaden ännu högre.
Sagt och gjort – fram med disktrasorna och brodérmaskinen. Det är den torra stela varianten av disktrasa jag broderar på. Här ser ni några jag köpt på IKEA. De har en fiffig upphängningsanordning i ena hörnet. Nu gäller det bara att hitta ett motiv jag tycker om. Känns faktiskt lite fånigt att skriva så eftersom jag har så vansinnigt många broderier och motiv jag kan stygnsätta. Det kanske är det som är felet?
Imagine what good that I can decorate my dish cloths. I saw the other day when I went shopping that there were dish cloths with designs and the price of them was at least 4 times higher than the same neutral dish cloth. By the way, I think I have seen even higher prices for a dish cloths with motifs. If you choose a cheaper brand the difference will be even higher.
Said and done – take some dish cloths and the embroidery machine. It is the dry version of dish cloths I embroider on. Here are some I bought at IKEA. They have a cool hanger arrangement at one corner. Now I just have to find a motif I like. It actually feels a little silly to write so because I have so many embroideries and motifs I can digitize from. Maybe that's what's wrong?

Men varför inte prova att leka lite med olika sömmar och ändra egenskaperna på dem för att få fram helt andra effekter.
But why not try to play with different stitches and change the properties for them to produce completely different effects.

En trådrulle kan väl aldrig vara fel och här i sicksack. Sen kompletterat med en text – även den med en sicksack-söm.
Hur gjorde jag nu dessa? Det ska jag berätta i nästa blogginlägg – men som ni förstår finns det många sätt att göra samma sak på.
A thread spool can never be wrong and here in zigzag. Then with a fun text - also in zigzag.
How did I now these? I will tell you that in my next blog post - but as you can see there are many ways to do the same thing.
Design and lettering is done in 6 D Embroidery Software

No comments:

Post a Comment