Thursday, July 23, 2015

Do not ignore a Zig zag stitch - 4

Så då har du säkert kombinerat ihop dina två VP3 filer så att de får plats i en 150x150 mm brodérbåge. Vad jag gjort är att jag istället använt min 240x150 mm båge eftersom disktrasan faktiskt är mer än 150 mm hög. Nåja, bågen är ju större men man vill kunna fästa disktrasan ordentligt.
Så gör nu som så att du nu sparar den i en 240x150 mm båge. Om du inte har den bågen så kan du spara den i 260x200 mm bågen eller 200x200 mm bågen.
So then you certainly have combined together your two VP3 files so that they can fit in a 150x150 mm hoop. What I've done is that I instead used my 240x150 mm hoop because the dishcloth is actually more than 150 mm high. Well, the hoop is bigger but you want to attach dishcloth properly.
So now save it in a 240x150 mm hoop. If you do not have that hoop, you can save it into a 260x200 mm hoop or a 200x200 mm hoop.
Nu tänkte jag visa hur jag fäste disktrasan. Det funkade faktiskt riktigt smidigt även om det var första gången jag använt denna metod.
Jag började med att mäta ut mittpunkterna på disktrasan med en penna som går bort med värme. Man kan ju använda en som går bort med vatten också, men ska man ge bort disktrasan så är den snyggare om den inte har blivit blött.
Now I will show how I hooped the dishcloth. It actually worked really welly even though it was the first time I used this method.
I started by measuring the midpoints of the dishcloth with a pen that goes away with heat. One can use a pen that disappears with water too, but if you should give away the dishcloth is the prettier if it hasn’t become wet.
Jag tog en bit rivbart mellanlägg som i längd var längre än höjden på min båge. Eftersom bredden på mitt mellanlägg var tillräckligt för att kunna dela det på hälften och sedan ändå vika det dubbelt så gjorde jag så.
Ni får anpassa vidden så att det passar den båge ni har.
I took a piece of tear away stabilizer that in length was longer than the height of my hoop. Since the width of the stabilizer was enough to be able to divide it in half and still fold it twice I did so.
You may adjust the width to fit the hoop you have.
Sedan nålade jag fast mellanlägget i kanterna på disktrasan. Se till att mellanlägget inte går in i den 150x150 mm yta som kommer att broderas.
Then I pinned the stabilizer at the edges of the dishcloth. Make sure that the stabilizer does not go into the 150x150 mm area that will be embroidered.
Sedan är det bara att passa in markeringarna mot markeringarna på bågen och spänna fast. Som ni ser har jag överfört mittmarkeringarna på sidorna till mellanlägget.
Then, all you have to do is to fit the marks against marks on the hoop and hoop the dishcloth and stabilizer. As you can see, I have transferred my markings on the sides to the stabilizer.
Sedan är det bara att brodera. Ha gärna samma tråd i över och undertråd så blir det fint även på baksidan.
Then, you can start to embroider. Please use the same thread on top and in the bobbin so it will look fine even on the back.
Ett annat tips – stäng av det automatiska trådklippet vid hoppstygn så blir baksidan snyggare.
Another tip - turn off the automatic thread cutter for jump stitches and the back will look prettier.

No comments:

Post a Comment