Monday, July 13, 2015

Earphone wraps with ”Color Snaps” - 1


Så blev det då ytterligare två små “hållare” till hörlurna till mobiltelefonen.
Även här i rosa nyanser. De tar inte många minuter att sy - de här små hållarna. 
En utmärkt present alltså eller ”gå-bort-present”. Jag gillar saker som man faktiskt har nytta av.
So then it was another two small "holders" for the earphones to the mobile phone.
These are also in the romantic pink fabric. They do not take many minutes to sew - these small holders.
A great gift when you visit someone. I like things that are actually useful. 

Den här gången gjorde jag två likadana, men med ett undantag. På den ena provade jag istället att använda små ”Color Snaps” från Prym.
This time, I made two similar, but with one exception. On one I tested, to use a small 'Color Snaps "from Prym.

Det funkade faktiskt riktigt bra det också även om jag kanske är med förtjust i den varianten med kardborrbandet.
Det som skiljer dem åt är att jag tog bort designen för kardborrbandet. Så egentligen är designen med tryckknapparna ännu enklare – den består av 3 objekt. Placeringslinjen som sys på mellanlägget. Rektangeln som fäster vadd och tyget för utsidan på mellanlägget och den ”trasiga” rektangeln den med en öppning som syr på tyget för insidan som vi sen vänder allt ut och in genom och slutligen klistrat samman.
It actually worked really well this one too, although I might be more fond of the version with Velcro.
What sets them apart is that I removed the design of the Velcro. So really the design with the Snap buttons is even easier - it consists of 3 items. Placement Line stitched on the stabilizer. The rectangle that attach batting and fabric for the outside on the stabilizer and the "broken" rectangle it with an opening that sews the fabric for the inside which we the turns inside out by and finally glue together.
När själva hållaren är färdigsydd och vänd ut och in, och vändöppningen är hopklistrad eller hopsydd så mäter man ut var man vill sätta tryckknapparna. 
Jag brukar sätta en knappnål genom bägge delarna och sedan markera med en penna.
When the “wrap” is sewn and turned inside out, the opening is glued or sewn together - you measure where you want to put the Snap buttons.
I put a pin through both parts and then mark with a pencil.
Därefter tar jag en syl och gör ett litet hål.
Then I take an awl and make a small hole.
Sedan är det bara att trycka i knapparna…
Then just press the buttons ...
…och trycka ihop dem med det speciella verktyget man sätter på Prym-tången. Väldigt smidigt och enkelt måste jag säga.
... and press them together with the special tool which is put on the Prym pliers. Very smooth and easy I must say.

No comments:

Post a Comment