Wednesday, July 15, 2015

One of the many benefits of my Embroidery Software – 1


Ni har kanske märkt att jag gillar mitt 6 D Embroidery Software?
En av de saker jag uppskattar är att kunna använda bland annat sömmar som finns i min Designer Diamond och förändra vanliga Running Stitch linjer med. Men även att kunna använda som quiltmotiv
You may have noticed that I like my 6 D Embroidery Software?
One of the things I appreciate is to use seams that are in my Designer Diamond and transform ordinary Running Stitch lines. But, also to use as quilt motifs.

De funktionerna heter Motif Lines och Motif Fill i 6 D Embroidery Software och jag tänkte visa hur enkelt man kan ändra utseendet på några cirklar.
Här har vi en vanlig cirkel med Running Stitches.
The functions are called Motif Line and Motif Fill in 6 D Embroidery Software and I wanted to show how easy you can change the look of some circles.
Here we have a common circle with running stitches.

Den kan jag lätt andra till en Motif Line och använda en söm som ser ut som en cirkel.
That one I can easily change to a Motif Line and use one that looks like a circle.

Men jag kan också använda en Omnigram Stitch i form av tulpaner. Om ni följt min blogg så känner ni kanske igen det motivet från en tutorial om applikationer.
But I can also use an Omnigram Stitch in the form of tulips. If you've followed my blog, you might recognize the design from a tutorial on appliqués..

Men en av de bästa sakerna är att jag kan göra egna motiv. Här är ytterligare en cirkel som jag gjort själv och då blir resultatet så här.
But one of the best things is that I can make a custom Motif. Here another circle that I made myself, and then the result will be like this.

6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment