Friday, July 17, 2015

One of the many benefits of my Embroidery Software – 3

Kom ni på det? Jo, det var naturligtvis dels placeringen av start och stopp punkt. De kan inte vara på samma ställe.
Did you see the difference? Well, it was, of course, the location of the start and stop point. They may not be in the same place.
Dessutom rekommenderas att man startar på vänstra sidan och slutar på högra.
Detta innebär att motiven gärna ska ligga på en linje. Längden på linjerna får man prova sig fram. Jag brukar använda mig av Export of Machine Stitch - även om min maskin inte kan ta emot sömmar – bara för att se hur det ser ut. Dessutom kommer ni få felmeddelanden när ni försöker Exportera till Motifs om inte motivet ”godkännes”.
För att göra det hela verkligen enkelt så kan man säga att motivet kan se ut så här.
In addition, it is recommended that you start at the left side and ends on the right.
This means that the Motifs should be on a line. The length of the lines is something you have to try out depending on distance between the Motifs. I usually use the Export of Machine Stitch - even though my machine is unable to receive stitches – just to see what it looks like. In addition, you receive error messages when you try to export to Motifs unless the Motif is "accepted".
To make things really easy it can be said that the Motif might look like this.
När jag tittar i Export of Machine Stitch så ser jag att det blir OK. Jag exporterar till My Motifs och allt går bra.
When I look in the Export of Machine Stitch, I see that it will be OK. I export to My Motifs and everything is going well.
Om jag då tar en linje i Running Stitches som jag sedan ändrar till Motif så blir det så här.
If I take a line of Running Stitches which I then change to a Motif Line it will be like this.
En cirkel blir så här.
A circle like this.
Om man förminskar storleken på Motif så blir det så här. Som ni ser så finns mycket roligt och unikt man kan göra.
If you reduce the size of the Motif so it will be like this. As you can see, there is a lot of fun and unique thing to do. 
Ett roligt Motif som jag gjorde för en tid sedan var en muffins som jag använde som quiltmotiv på en grytlapp.
Experimentera och prova olika motiv – och glöm inte att spara dem också.
A fun Motif that I did some time ago was a Cupcake that I used as quilt motif on a Potholder. 
Experiment and try different designs – and don't forget to save them as well.
6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment