Friday, August 7, 2015

40 meters of straight stitch seams - 2

När man ska fålla långa sträckor är det viktigt att fållen ligger på plats.
Man kan naturligtvis nåla men det kräver ju att man också stannar med jämna mellanrum och plockar bort nålarna. Man vill ju inte sy på en nål…
When to hem long distances, it is important that the hem is place and stays so. 
We can, of course, pin but it does require that you stop at regular intervals and remove the needles. You do not want to sew on a needle...
Därför använder jag en annan typ av nålar – nämligen limstift som jag stryktorkar.
That’s why do I use a different type of needles – namely glue stick that I iron dry.
Men innan så sicksackar jag naturligtvis kanterna.
But before so I of course zigzag the edges.
Sen kan jag bara sy på och behöver bara justera tyget lite då och då men slipper alla stopp.
Then I can just sew on and just need to adjust the fabric every now and then but none of all stops.

1 comment:

  1. Bra tips för den som är ovan med långa sömmar! Men överrmataren tar hand om det problemet på ett bra sätt känner jag .
    kram

    ReplyDelete