Wednesday, August 19, 2015

A Majestic Layered Appliqué Butterfly - 3


Den första halvan vi ska brodera är den till höger. Jag valde att göra så eftersom jag då har en hel vinge samt hela kroppen som täcker den andra vingens mittdel. Dessutom ska broderiet avslutas med en Alignment Line. När jag placerade Alignment Line så hade jag inte så många andra ställen att välja på eftersom jag hade ”bägge bitarnas” tygstycken  att hantera.
The first half, we will embroider is the one to the right. I chose to do so because I then have a whole wing as well as the full body covering the second wing center section. Furthermore, the design is completed with an Alignment Line. When I placed the Alignment Line, I didn’t have so many other places to choose from because I had the “two pieces” of cloth to handle.

Eftersom broderiet är ”3-dimensionellt” så är det både vadd och tyg. Det finns en utförlig instruktion som talar om vilken trådfärg som hör till vilket steg i boken som följer med designen. Först sys placeringslinjen
Because the design is "3-dimensional" there is both batting and fabric. There are detailed instructions that tell which thread color belongs to which steps in the manual supplied with the design. First the placement line is sewn.

Därefter sys vadden och klipps.
Then sew the batting and cut.

Därefter är turen kommen till tyget som hanteras på samma sätt.
Then the fabric is handled in the same way.

Därefter sys detaljerna på vingen.
Then sew the details of the wing.

Första delen avslutas med Alignment Line. Här skedde mitt misstag – ser ni?
Av någon anledning stämde inte min design på linjen som skulle vara 6 mm långa stygn – det blev vanlig längd så jag hade ett himla jobb att ta bort dem sedan. Nu hade det i och för sig ingen betydelse för funktionen.
Men sådant här händer emellanåt. Förmodligen var jag för säker på att det var rätt linje eftersom jag har en mapp med massa Alignment linjer och andra delar uppmärkta med längd, storlek mm. Men något måste blivit fel vid något tillfälle.
I nästa avsnitt tar vi itu med den vänstra delen.
The first part ends with Alignment Line. This was my mistake - do you see?
For some reason my design wasn’t what it said. It should have had 6 mm long stitches - but it was normal length, so I had an awful job to remove them later. Now this didn’t matter for the line to do its job.
But things like that happen occasionally. Probably I was too sure it was the right line because I have a folder with lots Alignment lines and other parts marked by length, size mm. But something must have gone wrong at some point.
In the next section we will deal with the left part.

Designs: #287 Majestic Layers Appliqué from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment