Wednesday, August 12, 2015

Boxers - 2

Resårbandet blir fint om man syr ihop det kant i kant. Man sicksackar sedan ihop det några gånger fram och tillbaka. Först med en bredare sicksack för att på slutet göra sicksacken lite tätare.
Naturligtvis kan man också sy ihop med en liten sömsmån för att sedan vika sömsmånen åt vardera sidan och sicksacka för att fästa dem.

The elastic will be fine if you sew it together edge to edge. You zigzag the edges together a couple of times back and forth. First with a wider zig-zag and at the end you make the zigzag a little tighter. 


Of course you can also stitch together with a small seam allowance and then fold the seam allowance to each side and sew a zigzag to fasten them.

No comments:

Post a Comment