Saturday, August 15, 2015

Handmade Labels - 2

”Handmade by Nature”. Tänk bara hur mycket fantastiskt som finns som naturen skapat. Dessa blad, stenarna ja allt det är ”Handmade” även om det inte är skapat av oss människor.
"Handmade by Nature". Just think how much amazing that can be found that nature has created. These leaves, stones, everything that is "Handmade" even if it is not created by us humans.
Här har jag sytt ”Handmade” etiketter på sidenband. Funkade faktiskt riktigt bra.
Here I have sewn “Handmade” labels on a silk ribbon. Worked really really well. 
När jag sedan skulle stryka dem så använde jag mitt egna ”Handmade” stryköverdrag till det lilla ministrykjärnet.
When I would iron them I used my own "Handmade" ironing cover for the little mini iron.

No comments:

Post a Comment