Thursday, August 20, 2015

I have been waiting…

Det känns som jag väntat hela sommaren – och så är det ju faktiskt. Nu börjar sommaren lida mot sitt slut och kvällarna blir mörkare. Så kom den då äntligen – vår svenska quilttidning FatQuarter.
It feels like I waited all summer – and so it is actually. Now the summer begins suffering to an end and the evenings get darker. Then it finally came - our Swedish quilt magazine FatQuarter.

No comments:

Post a Comment