Sunday, August 30, 2015

Inspiration from the garden - 1

I morse tog jag några bilder på några blommor i trädgården. Bland annat denna.
This morning I took a few pictures of some flowers in the garden. Including this.
Den importerade jag in i Paint delen i 6 D Design Creator och använde mig sedan av Monochrome funktionen för att få fotot svartvitt.
I imported it into the Paint section of 6 D Design Creator and used the Monochrome function to get the photo black and white.
Lite editeringar och sedan spara det igen. I morgon ska jag visa vad man kan göra med bilden.
A little editing and then save it again. Tomorrow I'll show what you can do with the image.

No comments:

Post a Comment