Monday, August 31, 2015

Inspiration from the garden - 2

För att stygnsätta den svartvita bilden kan man göra på olika sätt. Min tanke är att enbart göra linjer.
Det enklaste är att använda Wizarden och öppna bilden i Paint Window i 6 D Design Creator.
Gå sedan till Design Tab och använd dig av Quick Stitch Border linje. Klicka sedan i bladen från vänster till höger. Då kan det se ut så här.
I nästa inlägg ska jag visa hur vi kan förbättra toppen på blomman väldigt enkelt.
Digitizing the black and white image can be done in different ways. My thought is to just make lines.
The easiest is to use the wizard and open the image in Paint Window in 6 D Design Creator.
Then go to the Design Tab and use the Quick Stitch Border line. Then click in the leaves from left to right. Then it can look like this.
In the next blog post I'll show you how we can improve the tip of the flower very easily.

No comments:

Post a Comment