Wednesday, August 26, 2015

More practical use for…

Här kommer ytterligare ett användningsområde nämligen att sätta på baksidan av den inre broderbågen.
Here comes another use which is to put it on the back of the inner     hoop.
Sedan kan man lätt passa in ramen som spar mellanlägg eller helt enkelt bara mellanlägg.
Then one can easily fit in the frame that saves stabilizer or just the stabilizer.

No comments:

Post a Comment