Sunday, August 2, 2015

New Curtains - 2

Efter många långa längder rakstygn så är jag äntligen klar med mina gardinkappor. Jag är väldigt, väldigt nöjd med tyget.
After many long lengths of straight running stitches I'm finally done with my curtains. I'm very, very happy with the fabric.
För att få linnetyg rakt så kan man dra ut en tråd. Man får dra försiktigt och sedan försöka dra ut rynkorna.
To get linen fabric straight you can pull out a thread. You may gently pull and then try to pull out the wrinkles.
Sedan klipper man i markeringen som blir från tråden, då vet man att man får det helt rakt.
Then cut it in the line, which will be from the thread, and then you know that you get it perfectly straight.
Skulle tråden gå av vilket den lätt gör så drar man ut så mycket man kan av rynkorna och klipper till markeringens slut. Sedan fångar man upp en ny tråd där och fortsätter.
If the thread breaks which it easily does just pull out as much as you can of the wrinkles and cut to the end of the line. Then catch up a new thread there and continue.

No comments:

Post a Comment