Monday, August 3, 2015

New fabric on chair cushions - 1

När jag nu fått nya gardiner i vardagsrummet så insåg jag att stolarna vid matsalsbordet fortfarande var vinröda som de tidigare gardinerna. Dessutom har nog bäst-före-datum passerats :-)
Now when I got new curtains in the living room as I realized that the chairs at the dining room table was still Burgundy like the previous curtains. In addition, the best-before date has probably passed :-)
Att ha samma tyg som gardinerna tror jag hade blivit för oroligt speciellt som mattorna är vinröda med olika mönster så därför köpte jag även ett beigt tyg – LENDA, från IKEA - som passar både gardiner och mattor.
Having the same fabric as the curtains I think had become too much especially as the carpets are Burgundy with different patterns so that’s why I bought a beige fabric – LENDA, from IKEA - matching both curtains and carpets.
Vet ni hur enkelt det är att byta tyg på stolsdynor? Jag är och har ingen ambition att vara en ”expert” på detta område. Men som jag brukar säga - om jag är nöjd och kan ”leva med det” så är det ”good enough” – för mig. Vet ni – det är faktiskt det som är huvudsaken. Sedan är det upp till var och en hur noga och perfekt man vill ha det.
Jag ska visa er hur jag brukar göra i nästa avsnitt. Ni kommer att behöva följande - förutom tyg förstås:
  • En häftpistol
  • Ett verktyg att ta bort tidigare häftklammer eller spikar med
  • En skruvmejsel att skruva bort stolsdynorna (om det sitter fastskruvade som mina gör).
Vet man inte hur mycket tyg som behövs så kan man ta bort det tyg som sitter där och mäta. Annars är det väldigt enkelt att mäta på ett ungefär med ett måttband. Som jag brukar säga, ta hellre lite för mycket och klipp bort.
Do you know how easy it is to change the fabric on chair cushions? I am and have no ambition to be an "expert" in this field. But as I like to say - if I'm satisfied and can "live with it", it's "good enough" for me. You know – it is, in fact, what matters. Then it's up to each of us how carefully and perfect you want it to be. 
I'm going to show you how I do in the next blog post. You will need the following - beside fabric of course:
  • A staple gun
  • A tool to remove previous staples or nails with
  • A screwdriver to unscrew the seat cushions (if it is screwed as mine are).
If you do not know how much fabric you’ll need you can remove the fabric that sits there and measure. Otherwise, it is very easy to measure roughly with a tape measure. As I like to say, rather take a bit too much and cut away.
 

No comments:

Post a Comment