Wednesday, August 5, 2015

New fabric on chair cushions – 2

Börja med att ta loss stolsdynorna och lägg dem med undersidan upp på ett bord. 
First, remove the seat cushions and place them with the reverse side up on a table.
För att ta bort tyget kan man använda något av följande verktyg. Jag rekommenderar att skaffa ett sådant verktyg för man kan göra sig väldigt illa om man slinter med en skruvmejsel.
Klipp till och stryk det tyg du ska använda. Du kan ju använda det tyg som du tar bort från stolsdynan som mall för det nya tyget.
To remove the fabric, you can use one of the following tools. I recommend obtaining such a tool because it can get very bad if you have to fumble around with a screwdriver.
Cut out and press the fabric you want to use. You can use the fabric that you removed from the seat cushion as a template for the new fabric.
Jag bryr mig inte om att sicksacka tygets kanter. I början gjorde jag det men på alla de stolsdynor jag klätt om är det aldrig någon som repats upp eller gått sönder på grund av det.
Du kan antingen bara klippa/skära rakt, använda taggsax, eller vika in. Jag brukar faktiskt bara skära/klippa rakt. Ville bara visa här hur man kan göra.
I don't zig zag the fabric edges. In the beginning I made it but on all the seat cushions I have redone none has unraveled because of that.
You can either just cut it straight, use a pinking shears, or fold it. I usually just cut straight. Just wanted to show how to do.
Jag har heller aldrig haft någon som vänt upp och ner på mina stolar och granskat hur kanter sett ut :-)
Men som ni kommer se så kommer det inte att synas något så eftersom jag är nöjd med detta så kommer det också bli som jag kommer att göra.
Var noga med att spänna tyget och häfta allteftersom. Se till att eventuellt böjda kanter blir snygga.
I've never had someone waiting up and down on my chairs and examined how the edges looked like :-)
But as you will see, it will not show anything so as I am pleased with this, it will also be that I will do.
Be sure to tighten the fabric and staple as you go. Ensure that any curved edges are neat.
I hörnen får man vika och hålla ihop. Det blev väl snyggt?

In the corners you have to fold and pull. It looks nice doesn’t it?

Nu matchas stolens tyg med gardinerna. Jag kan berätta att hela vardagsrummet fick ett riktigt lyft.

Now the seat fabric matches the curtains. I can tell you that the entire living room got a real lift.

No comments:

Post a Comment