Saturday, August 8, 2015

Take care of your sewing machine

Även symaskiner kan behöva åka på SPA eller besöka “symaskinsdoktorn” med jämna mellanrum.
Här har min Quilt Designer II varit både på ”SPA och hos symaskinsdoktorn”. Dels för service och rengöring men även för att byta ut trådspänningsbrickorna. Är man nästan 11 år så kan man ju förstå att vissa delar slits.
Even sewing machines may need to go to SPA or visit the "sewing machine doctor" at regular intervals.
Here is my Quilt Designer II which has been both to “SPA and the sewing machine doctor". First, for servicing and cleaning but also to replace the thread tension discs. If you are almost 11 years one can understand that some parts wear.
Min Designer Diamond är just nu på service och jag väntar på att den snart ska komma hem. Under tiden får min Quilt Designer II jobba på.
Ta hand om din maskin så håller den längre – och du glöm inte att ta bort damm och ludd regelbundet för det samlas det en hel del av.
My Designer Diamond is now on service and I wait for it to soon come home. In the meantime my Quilt Designer II will have to do the work.
Take care of your machine, so it will keep longer - and do not forget to remove dust and lint and clean it regularly – because there are a lot of those.

No comments:

Post a Comment